Selecteer een pagina

Werkplekleren in het Groen en loopbaanbegeleiding

Werkplekleren in het Groen en loopbaanbegeleiding bij Baanderheren Praktijkonderwijs in Boxtel

Voor beide deelprojecten geldt dat het werkzaamheden betreft die later terug te vinden zijn als leerlingen werknemer geworden zijn in de groenvoorziening en groenonderhoud. Daarvoor zijn beschikbaar een stuk grond langs de Sortestraat dat teruggegeven wordt aan de natuur. Van weideland wordt dat omgewerkt maar een stuk land waar de natuur haar gang kan gaan, maar waar ook de natuur geholpen wordt door bijvoorbeeld een poel te creëren. Naast de pedagogische begeleiding wordt specifieke deskundigheid met betrekking tot groenvoorziening, ingehuurd. Daarnaast is er zorg voor de terreinen rond het gebouw “Liduina”, behorende tot de Eldegroep. Op het terrein zijn verschillende voorzieningen die onderhoud behoeven. Naast de pedagogische begeleiding wordt specifieke deskundigheid met betrekking tot groenvoorziening, ingehuurd.

Organisatie

Stichting Mighty Tiny Foundation
Voortweg 30
5406 VG Uden
info@mightytinyfoundation.com
www.mightytinyfoundation.com

Bankgegevens: Rabobank
NL 83 RABO 0170 4927 45
KVK Nummer: 17169273
RSIN-nummer: 816057552

Bestuur

Voorzitter: Henny de Jong
Penningmeester: Lieke Pennings
Secretaris: Lia Bongers

Beloningsbeleid: het bestuur is onbezoldigd.