Selecteer een pagina

Werkplekleren met groepsstages bij het Elde College Praktijkonderwijs in Schijndel

Bij “Berco Truck Components” BV (BTC) en “De Toekomst” schoonmaakbedrijven nemen leerlingen deel aan groepsstages. Per locatie worden er groepen gemaakt. Zij gaan eerst kennismaken, krijgen uitleg en er wordt dan een rouleerschema gemaakt. Ze doen dus verschillende soorten werkzaamheden op verschillende werkplekken. Bij Berco is dat op verschillende afdelingen maar bij De Toekomst gaat het om verschillende bedrijven waar leerlingen deelnemen aan de schoonmaakwerkzaamheden. Op het eind van de groepsstage is er een evaluatie met de werkmeester en de begeleider en een feestelijke afsluiting.

Organisatie

Stichting Mighty Tiny Foundation
Voortweg 30
5406 VG Uden
info@mightytinyfoundation.com
www.mightytinyfoundation.com

Bankgegevens: Rabobank
NL 83 RABO 0170 4927 45
KVK Nummer: 17169273
RSIN-nummer: 816057552

Bestuur

Voorzitter: Henny de Jong
Penningmeester: Lieke Pennings
Secretaris: Lia Bongers

Beloningsbeleid: het bestuur is onbezoldigd.