Selecteer een pagina

Werkplekleren met groepsstages bij het Elde College Praktijkonderwijs in Schijndel

Bij “Berco Truck Components” BV (BTC) en “De Toekomst” schoonmaakbedrijven nemen leerlingen deel aan groepsstages. Per locatie worden er groepen gemaakt. Zij gaan eerst kennismaken, krijgen uitleg en er wordt dan een rouleerschema gemaakt. Ze doen dus verschillende soorten werkzaamheden op verschillende werkplekken. Bij Berco is dat op verschillende afdelingen maar bij De Toekomst gaat het om verschillende bedrijven waar leerlingen deelnemen aan de schoonmaakwerkzaamheden. Op het eind van de groepsstage is er een evaluatie met de werkmeester en de begeleider en een feestelijke afsluiting.