Selecteer een pagina

Werkplekleren met groepsstages bij het Hooghuid College Praktijkonderwijs te Oss

Er zijn twee verschillende locaties voor werkplekleren: AH: Sterrebos en SHD: De Rotonde.

De werktijden zijn steeds van 8.30-12.00 uur en van 12.30-14.45-16.00 uur. De groepsgrootte varieert en er is op locatie steeds een docent aanwezig er is per locatie ook een aanspreekpunt vanuit het bedrijf. Het gaat om basisvaardigheden zoals: AH: basiscompetenties, zelfstandigheid, veiligheid en hygiëne, oplossingsgericht werken, kwaliteit, samenwerken, overleggen en luisteren, klantvriendelijkheid, regels en afspraken.

STAP: basiscompetenties zelfstandigheid, veiligheid en hygiëne, oplossingsgericht, kwaliteit, samenwerken, overleggen en luisteren, collegialiteit, tempo en regels en afspraken nakomen.

Er wordt op basis van deze werkzaamheden geëvalueerd.

Organisatie

Stichting Mighty Tiny Foundation
Voortweg 30
5406 VG Uden
info@mightytinyfoundation.com
www.mightytinyfoundation.com

Bankgegevens: Rabobank
NL 83 RABO 0170 4927 45
KVK Nummer: 17169273
RSIN-nummer: 816057552

Bestuur

Voorzitter: Henny de Jong
Penningmeester: Lieke Pennings
Secretaris: Lia Bongers

Beloningsbeleid: het bestuur is onbezoldigd.