Selecteer een pagina

Werkplekleren met groepsstages bij het Hooghuid College Praktijkonderwijs te Oss

Er zijn twee verschillende locaties voor werkplekleren: AH: Sterrebos en SHD: De Rotonde.

De werktijden zijn steeds van 8.30-12.00 uur en van 12.30-14.45-16.00 uur. De groepsgrootte varieert en er is op locatie steeds een docent aanwezig er is per locatie ook een aanspreekpunt vanuit het bedrijf. Het gaat om basisvaardigheden zoals: AH: basiscompetenties, zelfstandigheid, veiligheid en hygiëne, oplossingsgericht werken, kwaliteit, samenwerken, overleggen en luisteren, klantvriendelijkheid, regels en afspraken.

STAP: basiscompetenties zelfstandigheid, veiligheid en hygiëne, oplossingsgericht, kwaliteit, samenwerken, overleggen en luisteren, collegialiteit, tempo en regels en afspraken nakomen.

Er wordt op basis van deze werkzaamheden geëvalueerd.